Romatizma Hastaları Bilgilendirme ve Destekleme Derneği


Romatizma Hastaları Bilgilendirme ve Destekleme Derneği, kısa adı ile Romaturka, romatizma hastalarına hizmet veren bir dernektir.

27 Nisan 2006 tarihinde romatizma hastaları ve yakınları tarafından kurulmuştur.

Dernek, tüzüğünde de belirtildiği üzere tanısı ne olursa olsun tüm romatizma hastalarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteği sağlamayı ve hastalar arasında bir köprü oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Faaliyet alanlarımız:

 • Romatizmal hastalıklar konusunda bireylerde ve toplumda farkındalığı artırmak
 • Ülkemizdeki romatizma hastaları ile ilgili veriler toplamak ve yayınlamak
 • Hasta ve hasta yakınlarını romatizmal hastalıklar konusunda bilgilendirmek
 • Romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç, ilaç dışı yöntemler ve cihazlara erişimi kolaylaştırmak
 • Romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisindeki gelişmelerden üyelerini haberdar etmek
 • Bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve bilgilendirme materyalleri hazırlamak
 • Uluslararası hasta dernekleri platformlarında üllkemiz romatizma hastalarını temsil etmek 

 

 

Romatizma Nedir?


Romatizma; eklemler, kemikler, kaslar, tendonlar, ligaman(bağ)lar veya eklem çevresindeki diğer dokularda herhangi bir (iltihabi ve iltihabi olmayan) ağrı ve sızıyı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Eklem iltihabı artrit olarak adlandırılır. Artritte, eklem ağrısı yanında eklemde şişlik, eklem üzerinde sıcaklık artışı, eklem üzerinde kızarıklık veya eklem hareketlerinde kısıtlılık bulunabilir.  Romatizma, bu anlamda "artrit" terimini de kapsamaktadır. Ağrı ve sızılar her zaman altta yatan bir hastalık süreci ile açıklanamaz. En yaygın görülen artritler arasında romatoid artrit veya ankilozan spondilit sayılabilir. Romatizma içinde bu gibi artritler dışında boyun ağrısı, tenisçi dirseği, bel ağrısı veya fibromyalji gibi sadece ağrı ile seyreden tablolar da yer alabilir. Artritli bazı hastalarda bu durumların bazıları da izlenebilir. Bir de vücudun genelini ilgilendiren iltihabi hastalıklarda (örneğin SLE) artrit, bir bulgu olarak ortaya çıkabilmektedir.

Romatizmal hastalıklar; tüm artrit ve romatizma tiplerini ifade eder. 150’ye yakın romatizmal hastalık bulunmaktadır. Bunlardan iltihabi olanlar, vücudumuzdaki bağışıklık ve iltihap sisteminin bozularak vücudun kendisine yönelik hastalık oluşturması ile açıklanmaktadır.

 

İltihabi romatizmal hastalıklar:

 • Romatoid artrit
 • Spondilartritler ve ankilozan spondilit
 • Behçet hastalığı
 • Bağ dokusu hastalıkları: sistemik lupus eritematozus (SLE), skleroderma, karma (mikst) bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, dermatomiyozit ve polimiyozit
 • Antifosfolipid antikor sendromu
 • Damar iltihapları (vaskülitler): poliarteritis nodoza, Takayasu arteriti, dev hücreli arterit vb.
 • Ailevi Akdeniz ateşi
 • Akut eklem romatizması
 • Reaktif artritler
 • Kristal artritleri
 • İnfeksiyöz artritler
 • Amiloidoz

İltihabi olmayan romatizmal hastalıklar:

 • Metabolik hastalıklar: osteoporoz, osteomalazi
 • Dejeneratif (aşınma-yıpranmaya bağlı) hastalıklar: osteoartrit,
 • Paget hastalığı
 • Diğer sistemik hastalıkların romatizmal bulguları

 

Üyeliklerimiz 

Basında Romaturka


Romaturka Derneği tarafından düzenlenen 12 Ekim 2014 Dünya Artrit Günü Etkinliği Basın tarafından da ilgi gördü.

Habertürk Televizyonu
12 Ekim 2014